Pritrkovalska srečanja

pripravil: Tomaž, referent pritrkovalcev


PROJEKT PKSB 1982
V spodnjih tabelah so prikazana srečanja pritrkovalcev po posameznih letih, začnejo se z letom 1982, ko je bil krožek ustanovljen, pa vse do danes. Ker ima krožek že nekaj desetletno delovanje, podatkov iz preteklih obdobij pa ni v arhivu, sem se odločil, da pridobim podatke za nazaj in da se tako vzpostavi evidenca srečanj, ki se jih je v teh letih zvrstilo že mnogo po naših župnijah. Kot ste opazili v tabelah manjka večina podatkov v prvih letih delovanja, zato se obračam na vas dragi pritrkovalci s pobudo, da te podatke poskušam pridobiti tudi z vašo pomočjo po sledečem postopku:

- v kolikor razpolagate s kakšnim od manjkajočih podatkov (najboljši vir pridobitve podatka so pritrkovalska priznanja oz. drug zapisan vir v kronologiji župnije), ga posredujte na pritrkovalec@rkc.si z naslovom Projekt PKSB 1982

- podatek, ki ga pošiljate po e-pošti ustrezno dokumentirajte s slikovno priponko (slika pritrkovalskega priznanja v celoti oz. drugega vira; fotografija naj bo kvalitetna, da omogoča dobro vidnost podatkov, saj se bo objavila na spletni strani pri posameznem srečanju)     

v besedilu e-pošte navedite kdo pošilja podatek (ime in priimek, pritrkovalsko skupino oz. župnijo)
 

V POMOČ SO SPODAJ TABELE SREČANJ,  LAHKO PA SI SEZNAM NATISNETE TUKAJ (Evidenca srečanj PKSB) 

 

Za sodelovanje pri projektu se vam najlepše zahvaljujem! 

Pri projektu PKSB 1982 so do sedaj sodelovali:
Nejc Štucin / pritrkovalec župnije Lj-Kašelj-Zalog
Franc Blejc / pritrkovalec župnije Mengeš
Marko Kumer / pritrkovalec župnije Smlednik

žpk. Franc Mervar / župnik župnije Vodice
Janko Razpet / pritrkovalec župnije Cerkno 
Janko Bratina / pritrkovalec župnije Predoslje
Branimir Tomanič / pritrkovalec župnije Brezovica
Dominik Malovrh / pritrkovalec župnije Polhov Gradec
Blaž Kramarič / pritrkovalec župnije Lj-Črnuče
Klemen Konda / pritrkovalec župnije Semič
Franc Bonča / pritrkovalec župnije Smlednik

 

SEZNAM SREČANJ PKSB

LETO

1982

1983

1984

1985

1986

PREDSEDNIK

 

 

 

 

 

VSESLOVENSKO

 

 

Crngrob 22.7.1984

 

 Šmarje Sap   14.9.1986

POK_LJ OK

 

 

 

 

 

POK_GOR

 

  Crngrob   24.7.1983

 Šenčur 6.5.1984

 Cerklje na   Gorenjskem   19.5.1985

 Vodice   25.5.1986

POK_PRI

 

Budanje 17.7.1983

 

 

 

POK_DOL_BK

 

 

 

Mokronog 12.5.1985

 

POK_ŠTA

 

 

 

 

 

 

LETO

1987

1988

1989

1990

1991

PREDSEDNIK

 

 

 

 

 

VSESLOVENSKO

 

 

 

Smlednik 16.9.1990

 

POK_LJ OK

Preserje pod Krimom 24.5.1987

 

Planina nad Horjulom 28.5.1989

 

 

POK_GOR

Mengeš 24.5.1987

Lesce 22.5.1988

 

Radovljica 13.5.1990

 

POK_PRI

 

 

 

 

 

POK_DOL_BK

 

 

 

Prečna 20.5.1990

 

POK_ŠTA

 

 

 

 

 

 

LETO

1992

1993

1994

1995

1996

PREDSEDNIK

 

 

 

 

Janez Rihtaršič

VSESLOVENSKO

Šmartno pri Litiji 20.9.1992

 

Šmartno pri Litiji 4.9.1994

 

 

POK_LJ OK

Borovnica 10.5.1992

 

Skaručna 8.5.1994

 

Polhov Gradec 26.5.1996

POK_GOR

 

Naklo 23.5.1993

 

Železniki 14.5.1995

 

POK_PRI

 

 

 

 

 

POK_DOL_BK

Stari trg ob Kolpi 10.5.1992

 

Ajdovec 22.5.1994

 

 

POK_ŠTA

 

 

 

 

 

 

LETO

1997

1998

1999

2000

2001

PREDSEDNIK

 

Urban Kokalj

Urban Kokalj

Janez Jeromen

Luka Tul

VSESLOVENSKO

 

Koroška Bela 6.9.1998

Škofljica 5.9.1999

Janez Jeromen

Smlednik 17.9.2000

Cerkno  29.7.2001

POK_LJ OK

 

Šmartno pod Šmarno goro 31.5.1998

Preska 23.5.1999

Brdo 21.5.2000

Dob 10.6.2001

POK_GOR

 

 

Poljane nad Škofjo Loko 16.5.1999

Žiri 21.5.2000

Predoslje 13.5.2001

POK_PRI

 

 

 

Sveta Gora 20.8.2000

 

POK_DOL_BK

 

 

Podzemelj/Griblje 9.5.1999

Kopanj 28.5.2000

 

POK_ŠTA

 

 

 

 

 

 

LETO

2002

2003

2004

2005

2006

PREDSEDNIK

Janez Jeromen

 

Boštjan Prevc

Matic Podržaj

Matic Podržaj

VSESLOVENSKO

     Stražišče          8.9.2002      Marko Škufca

Šmarje-Sap 7.9.2003      Boštjan Prevc

Mengeš 29.8.2004

Višnja Gora 4.9.2005

Goče pri Vipavi 27.8.2006

POK_LJ OK

Homec 28.4.2002

Domžale 18.5.2003

Gregor Gorenc

Vrhnika/Sv. Trojica

16.5.2004

Sostro 3.4.2005

Dolsko 14.5.2006

POK_GOR

Kranjska Gora 21.4.2002

Breznica 1.6.2003

Marko Škufca

Cerklje na Gorenjskem 23.5.2004 Gregor Gorenc

Srednja vas v Bohinju 22.5.2005

Lom pod Storžičem 21.5.2006

POK_PRI

 

Vitovlje   8.6.2003   Marko Škufca

Kanal ob Soči 2.5.2004

Medana 8.5.2005

Slap pri Vipavi 7.5.2006

POK_DOL_BK

 

Semič 24.5.2003 Marko Škufca

Mirna 30.5.2004

Ribnica 24.4.2005

 

POK_ŠTA

 

 

 

 

 

 

 

LETO

2007

2008

2009

2010

2011

PREDSEDNIK

Jure Koželj

Jure Koželj

Jure Koželj

Martin Golob

Martin Golob

VSESLOVENSKO

Brezje 9.9.2007

Budanje 7.9.2008

Šentvid pri Stični

Lj-Stolnica 12.9.2010

Ajdovščina 4.9.2011

POK_LJ OK

 

Reteče/Godešič 1.6.2008

Vrhnika 17.5.2009

Polhov Gradec 2.5.2010

Šmartno pri Litiji 29.5.2011

POK_GOR

Tržič 24.6.2007

Čirče pri Kranju 15.6.2008

Šenčur 7.6.2009

Srednja vas v Bohinju 9.5.2010

Koroška Bela 15.5.2011

POK_PRI

Drežnica 10.6.2007

Dornberk 18.5.2008

Novaki 8.6.2008

Črni Vrh nad Idrijo 7.6.2009

Šmarje na Vipavskem 30.5.2010

Vrtojba 22.5.2011

POK_DOL_BK

 

Ajdovec 22.6.2008

 

Raka 16.5.2010

 

POK_ŠTA

 

 

 

Šmarje pri Jelšah/ Sv. Rok 23.5.2010

Rogatec 8.5.2011

 

LETO

2012

2013

2014

2015

2016

PREDSEDNIK

Boštjan Gorišek

Boštjan Gorišek

Matej Vinojčić

Matej Vinojčić

Tilen Oberwalder Zupanc

VSESLOVENSKO

Mirna Peč 9.9.2012

Predoslje 8.9.2013

Cerkvenjak 14.9.2014

Mirenski Grad 13.9.2015

Šentjernej 11.9.2016

POK_LJ OK

Škofljica 20.5.2012

Žalna 5.5.2013

Rakovnik 8.6.2014

Žlebe 31.5.2015

Rovte 29.5.2016

POK_GOR

Srednja vas v Bohinju 27.5.2012

Cerklje na Gorenjskem 12.5.2013

Šmartin pri Kranju 1.6.2014

Mati Božja, Blejski otok 3.5.2015

Železniki 5.6.2016

POK_PRI

 

19.5.2013 Kamnje pri Ajdovščini

Vrhpolje pri Vipavi 18.5.2014

Ilirska Bistrica 19.4.2015

Lokavec 22.5.2016

POK_DOL_BK

Dobrnič 3.6.2012

Dob pri Šentvidu 26.5.2013

Škocjan 15.6.2014

Cerklje ob Krki 10.5.2015

Prečna 24.4.2016

POK_ŠTA

Sv. Miklavž ob Dravi 23.9.2012

Šmartno v Rožni dolini 6.5.2012

Cerkvenjak 28.4.2013

Petrovče 25.5.2014

Sv. Peter na Kronski gori 17.5.2015

Cerkvenjak 15.5.2016

 

LETO

2017

2018
Poročilo referenta

PREDSEDNIK

Tilen
Oberwalder Zupanc

Tilen
Oberwalder Zupanc

VSESLOVENSKO

Preserje pod Krimom
10.9.2017

Crngrob
9.9.2018

POK_LJ OK

Lj/Kašelj-Zalog 14.5.2017

Dob pri Domžalah 27.5.2018

POK_GOR

Besnica
21.5.2017

Nova Oselica 15.4.2018

POK_PRI

Šebrelje 23.4.2017

Slap pri Vipavi 6.5.2018

POK_DOL_BK

Šmarjeta 28.5.2017

Sv. Duh-Veliki Trn 13.5.2018

POK_ŠTA

Odpovedano Hajdina
4.6.2017

Gornji Grad 20.5.2018


NOVA RAZDELITEV SREČANJ PO ŠKOFIJAH

LETO

2019

2020

2021

2022

2023

PREDSEDNIK

Tilen
Oberwalder Zupanc

 

 

Janez Meglen

 

VSESLOVENSKO

Sv. Benedikt 8.9.2019

/

/

Drežnica

18. 9. 2022

 

POK_KP

Podnanos
5.5.2019

/

/

Stomaž

1. 5. 2022

/

POK_NM

Žužemberk
12.5.2019

/

/

Tri fare

15.05.2022

Hinje

28.5.2022

POK_LJ-sev

Preddvor
2.6.2019

/

/

Voklo

8.5.2022

Lesce

14.5.2022

POK_LJ-jug

Dobrepolje-Videm
9.6.2019

/

/

Nova Štifta pri Sodražici

24. 4. 2022

Vnanje gorice

7.5.2022

POK_MB

Slivnica pri Mariboru
26.5.2019

/

/

Nova cerkev

22. 5. 2022

/