O PRITRKOVALSKEM KROŽKU SLOVENSKIH BOGOSLOVCEV

pripravil: Tomaž, referent pritrkovalcev


Pritrkovalski krožek slovenskih bogoslovcev (PKSB) je bil ustanovljen v študijskem letu 1982/83, njegov ustanovitelj in prvi predsednik je bil bogoslovec, danes pa duhovnik in profesor Andrej Vovk. Krožek spada pod okrilje bogoslovnega semenišča v Ljubljani, vodi ga bogoslovec, ki je izbran s strani vodstva semenišča, nastopa pa v vlogi predsednika, ki vodi in usmerja samo delo krožka v času enega leta, pa tudi do treh let.

Cilj krožka je torej, da se ohranja pritrkovanje po župnijah, v ta namen so se leta 1983  začela pritrkovalska srečanja po zvonikih širom Slovenije. Na njih pokažejo svoje znanje pritrkovanja številni pritrkovalci, tako starejši, ki so na poseben način zaslužni, da se to opravilo prenaša na mlajši rod, ki je danes številčno dobro zastopan in to nas dodatno opogumlja, da se bo pesem zvonov še razlegala iz naših številnih zvonikov.

Navsezadnje pa ima krožek tudi vlogo povezovanja pritrkovalcev, ki jih redno zbira na vsakoletni okrogli mizi, na kateri se določijo pritrkovalska srečanja, le ta so razdeljena po organizaciji na pokrajine in sicer: Ljubljana z okolico , Gorenjska, Dolenjska in Bela krajina, Primorska in Štajerska. V mesecu septembru pa je izvedeno še vseslovensko srečanje, kamor pridejo izbrane skupine s pokrajinskih srečanj, to pa predstavlja vrhunec programa krožka za tisto leto. Na okrogli mizi se poleg določitve srečanj obravnavajo tudi druge aktualne teme, ki so v neposredni povezavi s pritrkovalci. Vsako tako dogajanje pa ima tudi povezovalen pomen, kjer si pritrkovalci ob druženju izmenjajo svoje poglede na to čudovito poslanstvo, ki ga opravljamo v Cerkvi na Slovenskem!

 

OSNOVNI PODATKI:


PRITRKOVALSKI KROŽEK SLOVENSKIH BOGOSLOVCEV

Leto ustanovitve: študijsko leto 1982/83
Predsednik krožka: Tilen Oberwalder Zupanc

Naslov:
Dolničarjeva 4                                                            
1000 Ljubljana

E-pošta:
pritrkovalec@rkc.si

Pritrkovalski znak:


Predsedniki krožka:                                    

Andrej Vovk
Janez Rihtaršič
Urban Kokalj
Janez Jeromen
Luka Tul
Boštjan Prevc
Gregor Gorenc
Marko Škufca
Matic Podržaj
Jure Koželj
Martin Golob
Boštjan Gorišek
Matej Vinojčić
Tilen Oberwalder Zupanc