SKLEPNA 13. SEJA OŽJEGA ODBORA V OKVIRU PKSB
 

S sklepno večerjo je delovanje dokončno zaključil Pritrkovalski krožek slovenskih bogoslovcev (PKSB). Njegovo delo prevzema novoustanovljeni zavod Združenje slovenskih pritrkovalcev, ki ga je ustanovila Slovenska škofovska konferenca.
 

Bogoslovcem se iskreno zahvaljujemo za njihovo dosedanje delo, ki so ga vložili v pritrkovalce in našo organiziranost. Njihova predanost v vseh letih skupnega sodelovanja (od leta 1982 do 2020) je odlično poroštvo, da se naše vrste ohranijo in bomo lahko zaklad znanja pritrkovanja predali prihodnjim rodovom. 

Uradno pa vas obveščamo, da smo na seji sprejeli sklep, v katerem odpovedujemo za leto 2020 OKROGLO MIZO in vsa POKRAJINSKA ter VSESLOVENSKO SREČANJE PRITRKOVALCEV. 


Ob neformalnem druženju smo pregledali še en del arhiva, ki se je našel po nekaj letih.
Začrtali smo nadaljnje korake, ki bodo potrebni, da v prihodnjem letu izpeljemo predvidene dogodke.

Letos nam žal zaradi ukrepov, ki veljajo zaradi širjenja virusa, ni uspelo izpeljati vseh načrtovanih dogodkov, verjamemo pa, da ste po svojih župnijah zavzeto in z vso predanostjo opravljali službo pritrkovalca. Za vaš trud se vam dragi pritrkovalci zahvaljujemo, prav tako pa tudi za aktivno sodelovanje v pritrkovalskem krožku PKSB. 

 

 S pogumom zrimo v prihodnost pritrkovanja na Slovenskem in naj nas ob vseh naporih spremlja božje varstvo in Marijin blagoslov!

 

USTANOVITEV SLOVENSKEGA ZDRUŽENJA PRITRKOVALCEV


Na 119. redni seji Slovenske škofovske konference (SŠK), ki je potekala v ponedeljek, 1. junija 2020 na nadškofiji Ljubljana, so škofje sprejeli tudi naslednji sklep:
 

Škofje so sklenili, da SŠK ustanovi zavod
»Slovensko združenje pritrkovalcev«. 


Za člane Sveta zavoda so imenovali:
Blaža Kramariča 
Tomaža 
Polanca
Tilna Oberwalderja Zupanca

Za vršilca dolžnosti zavoda so imenovali Janeza Meglena

msgr. Stanislav Zore OFM
predsednik SŠK

 


Navodila slovenskih škofov v času ponovnega širjenja virusa
Več na povezavi: https://katoliska-cerkev.si/covid-19-aktualna-navodila-v-katoliski-cerkvi-v-sloveniji
 


 

Molitev za zdravje v času epidemije koronavirusa COVID-19

Oče usmiljenja in tolažbe,

tvoj Sin Jezus Kristus

nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.

Pomagaj našim bratom in sestram,

ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.

Nakloni jim izboljšanje zdravja,

njihovim svojcem pa pogum in zaupanje.

Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje,

da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov,

raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.

Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov,

da bomo rešeni bolezni

in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati.

Amen.

 

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.

Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.


 

nalagam novice...