POROČILO REFERENTA PRITRKOVALCEV ZA LETO 2018

Letno poročilo Pritrkovalskega krožka slovenskih bogoslovcev pregledno predstavlja ključne dogodke o našem delovanju v letu 2018. V poročilu so zajeti vsi dogodki, ki jih je pripravil krožek oz. njegovi člani. Z njimi želimo seznaniti vse pritrkovalcev v želji, da bi še naprej aktivno sodelovali pri soustvarjanju dogodkov in tako bogatili pritrkovalski prostor v Cerkvi na Slovenskem.

nalagam novice...