12. seja Ožjega odbora PKSB

pripravil: Janez Meglen, tajnik PKSB


Pritrkovalski krožek slovenskih bogoslovcev

Dolničarjeva 4

1000 Ljubljana

 

12. seje Ožjega odbora PKSB

 

12. seja Ožjega odbora PKSB je potekala v četrtek, 5. 3. 2020, ob 19.30 v prostorih Bogoslovnega semenišča Ljubljana. Prisotni so bili: predsednik Tilen Oberwalder Zupanc, tajnik Janez Meglen, referent Tomaž Polanec in Blaž Kramarič. 

 

DNEVNI RED:

  1. Sveta maša v stolnici  ob 18.30

Svete maše se je udeležil Blaž Kramarič. Janez se je udeležil le blagoslova z Najsvetejšim.

  1. Pozdrav in molitev.

Molitev in pozdrav je vodil predsednik Tilen Oberwalder Zupanc. Zapeli smo O sveti Križ.

  1. Pregled zapisnika zadnje seje

Pregled zapisnika zadnje seje je vodil predsednik Tilen. Pregledani so bili vsi sklepi 11. seje OO:

Sklep I: Blaž je nalogo opravil in poslal Excel tabelo.

Sklep II: Blaž je priskrbel gosta in mu predstavil nalogo.

Sklep III: Za škofijo Koper bo srečanje 17.5. 2020 v Stomažu. UREJENO.

Sklep IV: Za nadškofijo Ljubljana (južni del) bo srečanje 19.4. 2020 v Novi Štifti. UREJENO

Sklep V: Za nadškofijo Ljubljana (severni del) bo srečanje 31.5. 2020 v Voklem v župniji Šenčur. UREJENO.

Sklep VI: Za škofijo Novo mesto bo srečanje 10.5. 2020 v Metliki – Tri fare. UREJENO.

Sklep VII: Za metropolijo Maribor bo srečanje 24.5.2020 v Vitanjah. UREJENO

Sklep VIII: Za vselovensko srečanje, ki poteka 13.9. 2020 v Drežnici. UREJENO

Sklep IX: Blaž se pozanima glede šentviške zbirke priznanj in jih primerno dokumentira. NI UREJENO

Sklep X: Blaž je predlagan za kandidata za predstavnika pritrkovalcev pri odboru za cerkveno glasbo pri SŠK.

Sklep XI: Preko korespondenčne seje vsak izmed članov OO predlaga dopolnitve k točkam “Problematika pritrkovalcev” iz vloge SŠK in doda svoje ideje in predloge. Ta bo predstavljena na OM. Janez pripravi iztočnice za komentiranje. Predloge in ideje uredita Tilen in Janez. DELNO UREJENO

Sklep XII:  Janez in Tilen naredita poizvedovanje na zavodih (glede zgoraj naštetih vprašanj) in ob pogovoru s predstavniki za odbora za cerkveno glasbo (Cecilija Oblonšek) in tajnikom Slovenske liturgične komisije (Slavko Krajnc) pripravita prve obrise nove strukture. O tem redno obveščata OO. NI UREJENO

  1. Načrtovanje Okrogle mize 2020

Na podlagi prenovljenega programa Okrogle mise smo razpravljali o novi razporeditvi del. Potrebno bo kar nekaj napora, da uredimo oz. označimo pot do prostora okrogle mize: na razpolago imamo avlo in kapelo OŠ Alojzija Šuštarja ter učilnico za predavanje in predstavitev. Razpravljali smo o postavitvi urnika. Za organizacijo smo sprejeli naslednje sklepe.

Sklep I: Smerokazi naj bodo v mapah, če je potrebno, imamo pripravljene tudi nosilce. (priskrbi Blaž)

Sklep II: Povabimo gospoda škofa Lipovška, če ne more se obrnemo na gospoda Petriča. (pokliče Tilen)

Sklep III: Sodelovanje pri sveti maši: priprava na sveto mašo in sodelovanje – prošnje, zahvale, branje beril, petje, glasba in program pesmi. (organizirata Janez in Tilen)

Sklep IV: Zberemo se v avli OŠ AŠ eno uro pred samo Okroglo mizo. (8.00)

Sklep V: Učilnica mora biti opremljena s projektorjem (poskrbi Janez). Darilo za predavatelja v višini 50 EUR se pokrije iz blagajne, doda se še neko simbolično darilo. (poskrbi Janez)

Predavanje: Predavanje z naslovom Uglaševanje zvonov bo imel Dominik Malovrh.

 

Predstavitev dela OO:

Zatem pripravimo predstavitev dela OO v letu 2019 in zadeve v sklopu reorganizacije. Pri tem se poudari delo odbora pri rednih projektih in tudi novega oblikovanja strukture. Delo predstavimo vsi člani OO.

Sklep VI: Razrez predstavitve dela OO.

Oseba

Tema

Tranje

Tomaž

statistiko in pregled leta

15'

Tilen

pregled dela OO v preteklem letu

10'

Janez in Blaž

predstavita reorganizacijo

15'

Tilen

napoved dogodkov v letu 2020

5'

 

Delo po skupinah:

Delo po skupinah je predvideno, da sprejmemo predloge in ideje za delovanje v prihodnosti. Delo po skupinah mora biti kratko in jedrnato, tako da ne bo možnosti za dolgočasenje. Vsak od OO ima eno delovno skupino, kjer dela kot moderator (predstavi iztočnice in vodi pogovor). Zaključke predstavimo na skupni predstavitvi problematike in novih idej.

Sklep VI: Pripravi in jasno se razloži potek delavnice. Preštudirati je potrebno, kako jih najbolje motivirati. Točka razno je vključena v ta del Okrogle mize. (poskrbita Janez in Tilen)

Kosilo:

Za kosilo naročimo pice pri gostišču Jarh. Količino pic sporočimo tekom dopoldneva. Pogostitev pripravimo v avli OŠ AŠ (mize iz jedilnice).

Sklep VII: Pice iz gostilne Jarh naročimo tekom dopoldneva, prej pokličemo in se dogovorimo. (poskrbi Janez)

Oseba

Del pogostitve

 

Nejc in Blaž

Slano in sladko pecivo

 

Tomaž in Janez

Kava in aperitiv

 

Tilen in Janez

Prtički, kozarci, krožniki (papirnati) 

 

Tilen in Janez

Vino, sok in voda

 

 

Oglaševanje:

Potrebno je napisati vabilo na OM. Obvestilo se objavi na duhovniški mail, v Družino, na radio Ognjišče in na maile pritrkovalcem.

Sklep VIII:

Tilen sestavi vabilo in ga posreduje OO na mail v pregled. Objavi ga na duhovniški mail.

Tomaž pošlje na Družino in Ognjišče, obvestilo objavi na spletni strani pritrkovalcev.

Blaž pošlje po e-pošti, FB .

 

PREREZ OKROGLE MIZE:

ura

del srečanja

prostor

odgovorni

9.00

zbor

preddverje

vsi

9.15

sveta maša

zavodska cerkev

vsi (Tilen in Janez)

10.00

predavanje

učilnica

Dominik Malovrh

10.45

odmor

preddverje

vsi

11.00

predstavitev dela

učilnica

vsi

11.25

delo po skupinah

učilnica

vsi

12.00

kosilo

preddverje

vsi

 

  1. Digitalizacija gradiva PKSB

Pri pregledu morebitnih ponudb ugotavljamo, da je zadeva “Digitalizacija“ kar drag proces. To dejstvo nas je primoralo, da iščemo druge možnosti (nadškofijski arhiv) in se tudi tam pozanimamo za možnost digitalizacije naših gradiv.

Sklep IX:  Janez se pozanima na arhivu. Blaž pridobi točen predračun na podlagi seznama gradiv, ki mu ga posreduje Janez. 

  1. Načrtovanje za prihodnost

Načrtovanje je bilo dovolj izčrpno že v prejšnjih točkah, zato to točko zaključujemo, razen:

  • Janez se je pogovarjal s tajnikom SŠK, ki je je predlagal določene zadeve glede zavoda. Na obljubljeno pravno pomoč se bomo odzvali.

Sklep X: Sestanek s pravnikom SŠK želimo opraviti v prihodnjem tednu in sicer v sredo, 11.3.2020. V kolikor ne bo možno, kasneje. Prisotni smo vsi člani OO.  Janez koordinira termin sestanka.

  • Glede članstva Blaža v liturgični komisiji se pozanimamo, kako stvar sedaj stoji in kakšni so nameni.

Sklep XI: Janez in Tilen stopita v stik s prof. Slavkom Kranjcem, tajnikom liturgične komisije pri SŠK.

  1. Razno.

Tomaž obvesti OO o e-sporočilu, ki smo ga prejeli glede prošnje za uporabo zvona v gledališki predstavi. Po kratki razpravi zaključimo, da je potrebno preveriti značaj predstave, da ne bo žaljiv do Cerkve ali vernih ljudi. Opozorimo na pomen zvonov in njihovo mesto v bogoslužju (pomen posvetitve).

Sklep XI: Tomaž naprej vodi pogovor z gospo. Odločitev lahko poda sam, za posvet pa nas obvešča in sprašuje na korespondenčni seji na e-pošti.

 

Večer smo zaključili z izvrstno večerjo, ki se je zaradi dolžine razprave prav prilegla.

 

Janez Meglen,                                                                                                                 Tilen Oberwalder Zupanc,

tajnik PKSB                                                                                                                       predsednik PKSB