Vseslovensko srečanje pritrkovalcev-Crngrob-22.7.1984