O PRITRKOVALSKEM KROŽKU SLOVENSKIH BOGOSLOVCEV

pripravil: Tomaž, referent pritrkovalcev


SKLEPNA 13. SEJA OŽJEGA ODBORA V OKVIRU PKSB
 

S sklepno večerjo je delovanje dokončno zaključil Pritrkovalski krožek slovenskih bogoslovcev (PKSB). Njegovo delo prevzema novoustanovljeni zavod Združenje slovenskih pritrkovalcev, ki ga je ustanovila Slovenska škofovska konferenca.

Bogoslovcem se iskreno zahvaljujemo za njihovo dosedanje delo, ki so ga vložili v pritrkovalce in našo organiziranost. Njihova predanost v vseh letih skupnega sodelovanja (od leta 1982 do 2020) je odlično poroštvo, da se naše vrste ohranijo in bomo lahko zaklad znanja pritrkovanja predali prihodnjim rodovom. 

Uradno pa vas obveščamo, da smo na seji sprejeli sklep, v katerem odpovedujemo za leto 2020 OKROGLO MIZO in vsa POKRAJINSKA ter VSESLOVENSKO SREČANJE PRITRKOVALCEV. 

Ob neformalnem druženju smo pregledali še en del arhiva, ki se je našel po nekaj letih.
Začrtali smo nadaljnje korake, ki bodo potrebni, da v prihodnjem letu izpeljemo predvidene dogodke.

Letos nam žal zaradi ukrepov, ki veljajo zaradi širjenja virusa, ni uspelo izpeljati vseh načrtovanih dogodkov, verjamemo pa, da ste po svojih župnijah zavzeto in z vso predanostjo opravljali službo pritrkovalca. Za vaš trud se vam dragi pritrkovalci zahvaljujemo, prav tako pa tudi za aktivno sodelovanje v pritrkovalskem krožku PKSB. 

S pogumom zrimo v prihodnost pritrkovanja na Slovenskem in naj nas ob vseh naporih spremlja božje varstvo in Marijin blagoslov!

 

 

Pritrkovalski krožek slovenskih bogoslovcev (PKSB) je bil ustanovljen v študijskem letu 1982/83, na pobudo bogoslovcev samih. Krožek spada pod okrilje bogoslovnega semenišča v Ljubljani, vodi ga bogoslovec, ki nastopa v vlogi predsednika, ter tako vodi in usmerja delo krožka v času enega leta ali več. Prvi predsednik je bil bogoslovec Andrej Vovk. Ustanovitelji so si v okviru krožka zadali več nalog. V ospredju je bilo najprej spoznavanje zvonoslovja, ravnanje z zvonovi, zbiranje podatkov, pisanje in objava strokovnih člankov in končno tudi praktično učenje pritrkavanja. Krožek pa naj bi tudi spodbujal in povezal predvsem mlade pritrkovalce po župnijah. Glavni namen pritrkovalskega krožka je torej ta, da širi in nadaljuje dediščino pritrkavanja, ki je posebnost in značilnost slovenskega prostora. 

Leta 1983 se je tako začelo uradno organizirati pritrkovalska srečanja po zvonikih širom Slovenije. Na njih pokažejo svoje znanje pritrkovanja številni pritrkovalci, tudi starejši, ki so na poseben način zaslužni, da se to opravilo prenaša na mlajši rod, ki je danes številčno dobro zastopan in to nas dodatno opogumlja, da se bo pesem zvonov še razlegala iz naših številnih zvonikov. Da bi se še bolj poživilo pritrkavanje po Sloveniji, se je uresničilo z idejo o organizaciji prvih srečanj v Crngrobu, Budanjah in Vidmu ob Ščavnici. Vseh treh srečanj se je udeležilo preko štirideset skupin.

Navsezadnje pa ima krožek tudi vlogo povezovanja in izobraževanja pritrkovalcev. To uresničuje na vsakoletni okrogli mizi, s prvo v januarju leta 1984, ki je privabila strokovnjake zvonoslovja in pritrkavanja, da sedaj vsako leto podajajo svoje znanje številnim udeležencem. Na okrogli mizi pa se določijo tudi pritrkovalska srečanja, le ta so razdeljena po organizaciji na pokrajine in sicer: Ljubljana z okolico , Gorenjska, Dolenjska in Bela krajina, Primorska in Štajerska. V mesecu septembru pa je izvedeno še vseslovensko srečanje, kamor pridejo izbrane skupine s pokrajinskih srečanj, to pa predstavlja vrhunec programa krožka za tisto leto. Udeležba na okrogli mizi tako povezuje vse slovenske pritrkovalce in ljubitelje pesmi zvonov s širšim pomenom, saj bogati to čudovito poslanstvo, ki ga pritrkovalci odgovorno opravljamo v Cerkvi na Slovenskem!

 

OSNOVNI PODATKI:


PRITRKOVALSKI KROŽEK SLOVENSKIH BOGOSLOVCEV

Leto ustanovitve: študijsko leto 1982/83
Predsednik krožka: Tilen Oberwalder Zupanc

Naslov:
Dolničarjeva 4                                                            
1000 Ljubljana

E-pošta:
pritrkovalec@rkc.si

Pritrkovalski znak:


Predsedniki krožka:                                    

Andrej Vovk
Janez Rihtaršič
Urban Kokalj
Janez Jeromen
Luka Tul
Boštjan Prevc
Gregor Gorenc
Marko Škufca
Matic Podržaj
Jure Koželj
Martin Golob
Boštjan Gorišek
Matej Vinojčić
Tilen Oberwalder Zupanc