PRITRKOVALSKA OKROGLA MIZA 2018

pripravil: Tomaž, referent pritrkovalcev


POROČILO OKROGLE MIZE 2018

V petek, 23.3.2018, je v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu potekala letošnja okrogla miza, ki jo je vodil predsednik krožka Tilen Oberwalder Zupanc, pomagal pa mu je tudi Janez Meglen, oba sta bogoslovca ljubljanskega semenišča. Okrogla miza se je začela ob 17. uri s pritrkovalsko molitvijo, nato nas je nagovoril predsednik, ki je v svojih besedah poudaril pomen dogajanja na okrogli mizi, ki vsako leto predstavlja začetek vseh načrtovanih dogodkov in se dorečejo na pobudo pritrkovalcev, ki so s svojo številčno udeležbo zastopali večino slovenskih pokrajin.

V nadaljevanju je sledilo osrednje predavanje, ki ga je letos pripravila Nada Blažko, pritrkovalka iz župnije Lokavec in članica pritrkovalskega odbora. V obširni predstavitvi je predstavila širši pogled na pritrkovanje, v slikovno in zvočno gradivo je vključila številna zgodovinska poročila, ki so vključevala zapise o odvzemu zvonov med prvo svetovno vojno za potrebe avstro-ogrske vojske, bolj znane osebnosti pa so s pričevanjem obogatile tematiko s svojimi pogledi na preteklo dogajanje, pa tudi z orisom stanja danes. Avtorica je tako vsem navzočim  podala vsebinsko bogato predavanje, ki je prepletalo tudi bolj eminentne značilnosti naših zvonov širom po Sloveniji!

S pregledom preteklega leta smo bili seznanjeni z organizacijo uspešno izvedenih pritrkovalskih srečanj, ki so v letu 2017 potekala v naslednjih župnijah: Lj-Kašelj/Zalog, Besnica, Šebrelje, Šmarjeta in Preserje pod Krimom. 

Predsednik je v naslednji točki predstavil v letu 2017 ustanovljen pritrkovalski odbor, ki ga sestavljajo pritrkovalci iz različnih župnij, ter tako dejavno prispevajo k širitvi delovanja krožka, ki je tako postal še bolj odprt za različne projekte. Člani odbora so tako: Tilen Oberwalder Zupanc (predsednik PKSB), Tomaž Polanec (referent), Janez Meglen, Andrej Hostnik, Nada Blažko, Blaž Kramarič, Nejc Štucin in Milena Kremenšek. Odboru se lahko vedno in kadarkoli priključi še kdo, ki želi s svojim delovanjem prispevati v dobrobit pritrkavanja na Slovenskem.

V preteklem letu je bil imenovan tudi novi referent pritrkovalcev, in sicer je to postal Tomaž Polanec, ki je bil na predlog odbora predlagan in 5. novembra 2017 imenovan na to funkcijo s strani Škofijske komisije za bogoslužje pri Škofijskem pastoralnem svetu. Novi referent se je vsem pritrkovalcem predstavil, v nadaljevanju pa nas je seznanil še z novo spletno stranjo, ki jo bo tudi urejal in tako prevzel vlogo urednika. Spletna stran z domeno www.pritrkovalec.si gostuje na RKC strežniku.

Na okrogli mizi so bila v nadaljevanju predlagana letošnja pokrajinska in vseslovensko srečanje, zato so termini okvirni, prav tako lokacije, po dokončni potrditvi bo nov seznam objavljen na spletni strani.

Predlogi pritrkovalskih srečanj:

DOLENJSKA: SV. DUH, VELIKI TRN, 13.5.2018

PRIMORSKA: SLAP PRI VIPAVI, 6.5.2018

ŠTAJERSKA: GORNJI GRAD, 22.4.2018

GORENJSKA: NOVA OSELICA, 15.4.2018
                         ČIRČE

LJUBLJANA IN OKOLICA: HORJUL, 20.5.2018
                                              CRNGROB
                                              DOB

VSESLOVENSKO: ČIRČE, 9.9.2018
                                CRNGROB

 

Pritrkovalci so proti zaključku uradnega dela bili seznanjeni še z novim znakom PKSB, ki je viden tudi na spletni strani. Srečanja so se udeležili tudi predstavniki s področja  zvonoslovja, in sicer dr. Matjaž Ambrožič, duhovnik in kolavdator, ter Janez Moškrič in Jože Malovrh, kot predstavnika tehničnega področja obnove in namestitve zvonov, med nami pa je bil tudi zaslužni pritrkovalec g. Franc Blejc, pritrkovalec iz Mengša. 

Okrogla miza je v drugem delu vključevala družabni del s pogostitvijo vseh navzočih in se ob 20.30 zaključila.

Vsebinsko je tako vključevala številne poglede na to čudovito poslanstvo, prav tako pa ne gre zanemariti vseh novosti, ki se v realnosti tudi že izvršujejo. Zato gre zahvala vsem, ki ste se udeležili okrogle mize 2018 in tako dodali svoj prispevek, da se lepota tega bogoslužnega opravila ohranja po naših župnijah. Naj bo to, kar delamo, Bogu na čast in ljudem v veselje! 
In seveda, vabljeni na pokrajinska srečanja!

 

PREBERITE TUDI ZAPISNIK OKROGLE MIZE 2018

pripravil: Nada Blažko; članica OOPKSB


Kot vsako leto je Pritrkovalski krožek slovenskih bogoslovcev – PKSB tudi letos organiziral “pritrkovalsko okroglo mizo” in sicer v petek, 23. marca 2018, ob 17.00 v Zavodu sv. Stanislava. Letošnja “okrogla miza” je bila že štiriintrideseta (34.) po vrsti z naslednjim dnevnim redom:

Dnevni red:

 1. Molitev.
 2. Nagovor predsednika PKSB.
 3. Predavanje – ga. Nada Blažko.
 4. Pregled dela v letu 2017.
 5. Ožji odbor pritrkovalcev
 6. Referent za zvonove.
 7. Načrt za leto 2018.
 8. Razno.
  1. spletna stran
  2. zavetnik pritrkovalcev
  3. sodelovanje pritrkovalcev izven svoje župnije
  4. objava pritrkovalskih prispevkov v Družini
  5. druženje pritrkovalcev
  6. pravila za pritrkovalska tekmovanja in srečanja
  7. pritrkovalski grb
 9. Družabni del.

 

Najprej smo zmolili molitev pritrkovalcev, nato nas je pozdravil predsednik krožka bogoslovec Tilen Oberwalder Zupanc in v nagovoru  spodbudil pritrkovalce na podlagi II. vatikanskega koncila – konstitucije o svetem bogoslužju.

Pod točko predavanje je bil avdio video prikaz o zvonovih, ki ga je ob 10. obletnici društva Ivan Mercina pripravila Nada Blažko s sodelavci. Vseboval je teme: Kaj je zvon, Zgodovina zvonov, Cerkev in zvonovi, Največji zvonovi v Sloveniji in na svetu, Obdobje prve in druge svetovne vojne na Primorskem, Povojno obdobje, Razglasitev nove države Slovenije in Ustanovitev PKSB.

Predsednik je nadaljeval s pregledom del v lanskem letu. PKSB je organiziral regijska srečanja:

30.04.2017 Primorska – Šebrelje pri Cerknem

21.05.2017 Gorenjska – Pesnica

14.05.2017 Ljubljana z okolico – Zalog

28.05.2017 Dolenjska – Šmarjeta

04.06-2017 Štajerska – sv. Jurij pri Ščavnici

Pritrkovalci so se po vseh regijah zelo potrudili, poskrbeli za urejene zvonike, organizacijo in druženje. Na Štajerskem srečanja žal ni bilo, zaradi premajhnega interesa.

10.09.2017 je bilo še vseslovensko srečanje v Preserju pod Krimom pri Ljubljani.

Razveseljivo je, ker je med pritrkovalci vedno več mladih, kar daje zagotovilo, da se bo glasba zvonov nadaljevala in izpopolnjevala.

Že na predlanski in lanski “okrogli mizi” smo govorili o ustanovitvi ožjega odbora - OO, ki bi ga sestavljali eden ali dva pritrkovalca iz vsake pokrajine, ki bi bili vez med PKSB in pritrkovalci iz posameznih regij. Tako bi vsakokratni predsednik PKSB-ja, ki je bogoslovec, dobil v pomoč tudi nekaj laiških sodelavcev.

Predvsem se je to izkazalo za potrebno, ker se predsedniki dokaj hitro menjajo in novi nimajo utečene prakse, pa tudi določeni projekti se ne morejo izpeljati do konca.  Prejšnja leta jim je bil v veliko pomoč škofijski referent za zvonove, vendar je v zadnjih letih ta funkcija zamrla.

Na ustanovni seji smo določili, da je OO namenjen pomoči predsedniku PKSB in tudi škofijskemu referentu za zvonove. Člani OO  naj bi tudi pomagali pri organizaciji pokrajinskih srečanj in vseslovenskega srečanja.

Redna srečanja OO so pred okroglo mizo, pred pokrajinskimi srečanji in po vseslovenskem srečanju.

Od leta 2004 je bil referent za zvonove g. Jože Mehle, v zadnjih letih pa je ta funkcija zamrla. V OO smo se v letu 2017 odločili, da to funkcijo ponovno vzpostavimo. Pobudo smo dali na nadškofijo in za mesto referenta za pritrkovalce predlagali Tomaža Polanca. Gospod nadškof je v novembru 2017 z dekretom imenoval Tomaža Polanca za novega referenta.

Določili smo termine in lokacije za regijska srečanja in vseslovensko srečanje 2018:

15.04.: Nova Oselica (Gorenjska)

06. 05.: Slap (Primorska)

13. 05.: Sveti Duh – Veliki Trn (Dolenjska)

20. 05.: Gornji Grad (Štajerska)

27. 05.: Dob pri Domžalah (Ljubljana z okolico)

09. 09.: Crngrob; vseslovensko srečanje (Gorenjska)

Začetek srečanja  je vsakič ob 15h, razen na Primorskem, ko je že ob 14.30.

Prišli smo še do točke razno, ki je bila zelo dinamična, polna novih dejanj in idej.

Do sedaj je PKSB imel internetno stran, ki pa ni sledila modernejšim oblikam. Tako se je odločil referent za pritrkovalce Tomaž Polanec,  da izdela sodobno internetno stran, ki že deluje od februarja letos. Predstavil nam jo je na okrogli mizi in jo lahko najdete na www.pritrkovalec.si

Prejšnjo internetno stran so urejali bogoslovci sami, domeno pa je financiral gospod Janez Moškrič, za kar se mu je predsednik v imenu PKSB prav lepo zahvalil.

Na OO smo se člani pogovarjali tudi o pritrkovalskem zavetniku , ker se na tem področju čuti zelo veliko razhajanj in razlikovanj po posameznih regijah, tudi župnijah oz. osebah. Predsednik PKSB je povedal, da je tudi sam prejel nekaj vprašanj glede tega. »Kandidatov« je kar nekaj; od sv. Forkerna, sv. Cecilije, kot zavetnice cerkvene glasbe, sv. Benedikta … .

Pozval je vse navzoče, da skupaj z OO v enem letu zberemo vse potrebno gradivo, življenjepise v slovenskem jeziku, se posvetujemo tudi s strokovnjaki in ugotovimo kdo bi bil naustreznejši zavetnik pritrkovalcev. Povabil je vse zainteresirane da napišejo svoja raziskovanja in izkušnje na e-naslov pritrkovalec@rkc.si

Zadali smo si, da se ta razhajanja razjasni in da se na SŠK (slovenski škofovski konferenci) uradno določi zavetnika pritrkovalcev.

V OO člani ugotavljamo, da je kar nekaj župnij, ki si ob raznih slovesnostih želijo pritrkavanja, pa nimajo pritrkovalcev. Na drgi strani pa je tudi nekaj pritrkovalcev, ki bi radi prišli gostovat. Člani OO so predlagali , da se pripravi seznam obojih. Ponudbo bi objavili v “Sporočila slovenskih škofij«, ki jih dobijo vsi duhovniki. Predsednik je pozval vse navzoče pritrkovalce, da se ob zaključku »okrogle mize« vpišejo na seznam vsi, ki so pripravljeni sodelovati in novico razširjajo med svojimi pritrkovalskimi kolegi.

Na OO smo se člani pogovarjali, da bi morali pritrkovalci pisati kaj delamo, kaj je pritrkavanje, kdaj pritrkavamo, kaj je zvon…..zato smo pooblastili Nado Blažko, da se dogovori z urednikom Družine, da bi smeli imeti v tedniku Družina enkrat na mesec vsaj pol strani za pritrkovalce. Nada je podala poročilo, da se je z urednikom pogovarjala, vendar pridobiti pol strani ni tako enostavno. Za enkrat se je uredniški odbor odločil, da bomo pritrkovalci predstavljeni na dveh straneh v velikonočni izdaji, glede na pestrost literature bo objava o pritrkovalcih in pritrkavanju v še nekaj izdajah. Nada je predlagala, da bi pritrkovalci pisali o pritrkovalskih dogodkih, o pritrkovalskih raziskovanjih in strokovni pritrkovalski tematiki, ker če bo pisni material na razpolago, bomo tudi objavljeni. Vse članke lahko pošljete na e-naslov  pritrkovalec@rkc.si

Predsednik PKSB je še povedal gleda druženja pritrkovalcev.

Lansko leto je PKSB organiziral in vabil pritrkovalce in njihove podpornike na pritrkovalsko romanje v začetku junija. Žal ni bilo veliko odziva. Predsednik predvideva, da je v tem času kar precej dogodkov tudi drugje, zato naj bi bil to eden izmed razlogov za nezanimanje. Povedal je, da  so člani OO predlagali, da se organizira »pritrkovalsko druženje« v smislu piknika  nekje v jesenskem času. Na okrogli mizi je bil ta predlog dobro sprejet.

Predsednik PKSB je predstavil tudi idejo o “Pravilniku za pritrkovalska srečanja in tekmovanja”, tako bi bila pravila usklajena in enotna. Prisotni pritrkovalci so predlog nepravilno razumeli, češ da naj bi PKSB prirejal tudi trkmovanja, s čimer se ne strinjajo.

Članica OO Nada je povedala, da bo PKSB vedno organiziral samo srečanja. Je pa v slovenskem prostoru tudi nekaj društev in skupin, ki organizirajo pritrkovalska tekmovanja, zato smo v OO smatrali, da je prav, da se organizatorjem priporoča pravila za tekmovanja, ki naj bi bila enotna za slovenski prostor.

Član OO in referent za pritrkovalce Tomaž je osnoval pritrkovalski grb za PKSB. Udeležencem je predstavil ta projekt in predlagal, da si grb ogledajo na internetni strani www.pritrkovalec.si in podaja svoje pripombe.

Predsednik PKSB Tilen je še povprašal navzoče ali želijo prejemati vabila za srečanja po navadni pošti, ali po e-pošti. Bili so enotnega mnenja, da se vsa vabila in sporočila pošilja po e-pošti, ker takšen način doseže več pritrkovalcev.

Od leta 1984 so bogoslovci organizirali “okroglo mizo” na Teološki fakulteti v Ljubljani, tokrar pa smo se zbrali v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu v Ljubljani. Lokacija se je bogoslovcem zdela primernejša zaradi urejenih prkirnih prostorov. Imeli so zelo prav, zato se bomo tudi naslednje leto srečali v Zavodu sv. Stanislava.

Okroglo mizo smo zaključili še z družabnim delom, s pogostitvijo ob sladkih, slanih in tekočih dobrotah za katere sta poskrbela bogoslovca Janez Meglen in Tilen Oberwalder Zupanc –predsednik. HVALA.

 

                                                          

 

 

VABILO-PRITRKOVALSKA OKROGLA MIZA 2018

Vljudno Vas vabimo na pritrkovalsko okroglo mizo, ki bo potekala v petek, 23. marca 2018,
ob 17.00 v Zavodu sv. Stanislava (Štula 23, 1210 Ljubljana Šentvid).


Dnevni red:
1. Molitev
2. Nagovor predsednika PKSB
3. Predavanje – ga. Nada Blažko
4. Pregled dela v letu 2017
5. Predstavitev odbora pritrkovalcev
6. Potrditev novega referenta pritrkovalcev
7. Načrti za leto 2018
8. Razno:
a. spletna stran
b. zavetnik pritrkovalcev
c. sodelovanje pritrkovalcev izven svoje župnije
d. objava pritrkovalskih prispevkov v Družini 
e. druženje pritrkovalcev
f. pravila za pritrkovalska tekmovanja in srečanja (tudi izbor skupin za
vseslovensko srečanje v organizaciji PKSB)
g. pritrkovalski grb
9. družabni del


Prosimo Vas, da vabilo posredujete tudi sopritrkovalcem v vaši župniji in okolici. Pridite s
predlogi za lokacije in termine pritrkovalskih srečanj.


Za dodatne informacije se lahko obrnete na predsednika PKSB (telefon: 051 826 055;   

e-naslov: tilen.oberwalder@gmail.com).


Lep pozdrav,

Tilen Oberwalder Zupanc, predsednik PKSB