Molitev pritrkovalcev

pripravil: Tomaž Polanec


Gospod Jezus daj, da bo v meni zavest,
da kot pritrkovalec /ka vršim častno
in pri Tebi zaslužno opravilo;

daj da bo moj korak trden na poti,
ko se strmo vzpenjam v zvoniku;

da bo pogled na zvon v meni rodil veselje
in to naj bo, kakor srečanje s prijateljem;

da bo moja izvabljena pesem iz zvonov ubrana
  in tako prinašala ljudem upanje,  
        Tebi pa največjo hvalo;

                                                    da bo povsod imelo moje prijateljstvo do pritrkovalcev
                                                    Tvojo navzočnost velike ljubezni do mene;

                                                     Kot se pojoča pesem brona razlega v nebo,
                                                      tako naj se moja molitev dviga k Tebi;

                                                   In tako bodi vedno!

                                                   Amen.