JOŽE ZDRAVLJEVIČ, 1928-2022

pripravil: Stanislav Pezdirec, pritrkovalec iz Metlike

 

V nedeljo, 16. oktobra 2022, sem se pred mašo med molitvijo rožnega venca trudil poslušati, kako naši mladi klenkači klenkajo pred mašo. Misel mi je ušla do našega najstarejšega klenkača v župniji Metlika, strica Zdravljeviča. Kaj bi on porekel na te nove melodije? Po maši pa pristopi do mene njegov sosed in mi pravi: »Včeraj je umrl stric Zdravljevič. Boste mu klenkali na sprevodu?« Nisem mogel verjeti besedam, a to smo slutili že nekaj časa.

Jože Zdravljevič se je rodil leta 1928 v Repici nad Železniki. To je vinorodna gora, ki spada v podružnico Sv. Ane na Vidošičih. Ne bi pisal o lepoti njegovih mladih let. Vem, da ga je ljubezen popeljala v sosednjo podružnico Sv. Petra in Pavla v Drašiče. Vemo, da so Drašiči vinska prestolnica. Tako kot ostali, se je tudi Jože preživljal z obdelovanjem drašičke zemlje in vinograda. V zakonu sta se mu rodili dve hčeri. Jože je bil skromen. Nikoli ni izstopal. Kot mlad fantič sem vedno hodil z mojim očetom okoli na žegnanjske maše v podružnične cerkve v naši fari. Oče je vedno rekel: »Če bo prišel Jože, bomo klenkali …« Telefonov takrat ni bilo, da bi se prej dogovorili. Pravilo je bilo nenapisano, da se pride vsaj pol ure pred mašo in se klenka … Ponavadi nam je njegovo prisotnost razkril že prej njegov moped, ki je bil naslonjen kje v bližini. Sam pa je stopical pod turmom. Če je bil pa odprt, pa je bil vedno že prej gor. Žbrinklji so bili že navezani na fedre. Ko sva prišla gor je znal reči: »Kod hodite toliko cajta?« In se je začelo. Uvodni štikelc in vse ostale do zaključnega. Jože je imel izreden občutek za klenkanje. Za razbijanje enoličnosti v melodiji z vstavljanjem raznoraznih okraskov v melodijo. Njegovo klenkanje je bilo res balzam za ušesa mladega klenkača. Ker ni nikoli uporabljal glušnikov, je bil skoraj gluh. Ni govoril, kako in kaj bomo. Samo postavil se je k zvonu, prijel za žbrinkelj in udaril osnovne udarce. Tako je nakazal, kaj je na vrsti in vedelo se je, kateri štikelc bo naslednji. Kljub teži let je še do nekaj let nazaj, klenkal na žegnanju pri Sv. Ani na Vidošičih in na petrovo v Drašičih. Rad se je pošalil, da bomo druge turme prepustili mlajšim …

Pred nekaj leti je ovdovel. Skrb zanj sta na domu prevzeli hčeri. Tako ga je Bog poklical k sebi 14. oktobra 2022, kjer bo čakal vstajenja z vsemi našimi dragimi.

Zadnje zemeljsko slovo od Jožeta je bilo v sredo, 19. oktobra 2022, na pokopališču na romarskem središču Žalostne Matere Božje pri Treh farah v Rosalnicah. Namesto mrliškega zvonjenja smo ga pospremili z melodijami, ki jih je sam najraje klenkal. Jože, hvala za vse …

Klenkanje pri Treh farah v Rosalnicah okoli leta 1980. Jože Zdravljevič najmanjši, v črnem suknjiču.

Klenkanje v farni cerkvi Sv. Nikolaja v Metliki okoli leta 1995. Jože Zdravljevič na malem zvonu.