Novi bronasti zvonovi na Lesnem Brdu

pripravil: Tomaž, referent pritrkovalcev


Veselje ob ponovni vrnitvi bronastih zvonov v zvonik Marije vnebovzete
Na Lesnem Brdu je bilo v nedeljo, 20. septembra 2020 še posebno slovesno, saj so bili pred podružnično cerkvijo Marije vnebovzete, ki spada pod župnijo Vrhnika, posvečeni trije bronasti zvonovi. Uliti so bili v Žalcu in pripeljani na ta kraj, da bodo tako po stoletju od odvzema prejšnjih, med prvo svetovno vojno, zopet odzvanjali iz lin zvonika v bronasti pesmi. Ljudi bodo vabili k molitvi, klicali radostno k veselim trenutkom, opominjali zavest, da je zemeljsko življenje minljivo, skupaj pa bodo med ljudi nosili radostne pa tudi žalostne speve, v prepletenosti teh namenov pa vselej odzvanjali v božjo slavo. Bog daj, da bi se njihov glas razlegal stoletja, to so gotovo hrepenjenja in želje vseh, ki so nove bronaste klicarje z odrekanjem in skupnim sodelovanjem kupili, da bodo tudi našim zanamcem sporočali, da je tukaj živel veren in pošten slovenski rod.

Slovesnost posvečenja je vodil ljubljanski pomožni škof msgr. dr. Anton Jamnik, ki je v svojih besedah pohvalil prizadevnost ljudi, izpostavil pa je tudi, da naj se v teh časih, ko je svet zajela epidemija širjenja okužb z virusom, zatekamo k nebeškemu priprošnjiku zoper kužne bolezni sv. Roku, kateremu je tudi posvečen srednji zvon. Škofa so na kočiji pripeljali pred cerkev, nato pa je ob 15. uri vodil slovesno sv. mašo, ki je potekala zunaj ob čudovitev sončnem vremenu.  

Zvonovi so s posvečenjem vzeti v božjo službo
Po več desetletjih so bili tako zopet kupljeni novi bronasti zvonovi, ki so nadomestili jeklene, bodo pa še naprej opravljali svoje poslanstvo v župniji Polhov Gradec. Prva svetovna vojna bronastim zvonovm ni prizanesla tudi v tukajšnjemu zvoniku, saj so bili za potrebe vojske odvzeti vsi trije bronasti zvonovi, praznino pa so nadomestili jekleni, ki niso obstojni že zaradi materiala iz katerega so uliti, pa tudi njihov glas ni primerljiv z bronastimi. Zato marsikje prevlada strokovna odločitev na podlagi teh dejstev, da se jeklene nadomesti z bronastimi, ki v precejšnji meri spremenijo glasovno pa tudi vizualno sliko v zvoniku, s tem pa tudi vpliv na okolico. Uglašenost in kvaliteta materiala bistveno prispevata pri izboljšavi stanja, zato je še posebno pomembno, da se strokovno pristopa, ter tako sprejema prave in dobre odločitve. Kar pa je pri zvonovih zagotovo pomembno, saj gre za izjemna glasbila, ki so pri izdelavi konstrukcijsko zahtevna, tudi večjih dimenzij, vse to pa je povezano tudi z denarnimi sredstvi. Sodelovanje livarjev, kolavdatorja, monterjev je zelo pomembno, da se tako zagotovi ustrezna strokovnost, ki je v pomoč naročnikom, od nakupa pa do namestitve v zvoniku. Ob tem se ne sme pozabljati, da gre velikokrat pri nakupu novih zvonov za ljudi, ki se velikodušno odzovejo, mnogi se odrečejo nečemu, samo da lahko čim več prispevajo za zvonove. 

Ob koncu vseh skupnih načrtovanj pa končno nastopi dan posvetitve, pri kateri škof slovesno posveti zvonove, blagoslovi, pokadi in s sv. krizmo mazili z znamenjem križa. Tako postanejo božji klicarji in od tega trenutka dalje so vzeti v službo Cerkve, da bodo kakor Gospodov glas, vabili in oznanjali, ter nas opominjali, da vse zemeljsko enkrat mine. Naj tudi zvonovi na Lesnem Brdu budijo človekovo zavest, da bo sledila k odprtosti za Boga in bližnjega!

PREDSTAVITEV ZVONOV:

ŽUPNIJA: VRHNIKA, podružnična cerkev Marije vnebovzete na Lesnem Brdu
ŠT. ZVONOV: trije bronasti

  

1. zvon: Livarna Omco Metals, Žalec, masa 604 kg, ton Fis, posvečen Mariji vnebovzeti, ulit leta 2020

2. zvon: Livarna Omco Metals, Žalec, masa 388 kg, ton A, posvečen sv. Roku, ulit leta 2020

3. zvon: Livarna Omco Metals, Žalec, masa 273 kg, ton H, posvečen sv. Florijanu, ulit leta 2020

 

UGLASITEV ZVONOV: tedeum motiv
POSTAVITEV ZVONOV: zvonovi postavljeni v vrsti: 1-2-3

DRUGE ZNAČILNOSTI:
zvonovi imajo krone s šestimi korenikami; kemblji so pregibni, pritrkovanje je odlično; 20.09.2020 je zvonove posvetil ljubljanski pomožni škof msgr. dr. Anton Jamnik