Na Hujah blagoslov obnovitvenih del in posvetitev novih zvonov

pripravil: Tomaž, referent pritrkovalcev


Kranjska župnija bo odzvanjala v bronasti pesmi
Mogočno je zadonela pesem štirih bronastih zvonov v nedeljo, 13.10.2019 ob zaključku obnovitvenih del na zvonovih v vseh petih cerkvah župnije Kranj. Kot zadnja je obnovo dočakala cerkev sv. Jožefa na Hujah, ki je pred pričetkom del vključevala ustezno strokovno načrtovanje vseh udeležnih izvajalcev. S svojim delom so tako uspeli obnoviti in v zvoniku zopet vzpostavili ustrezno stanje, ki je lahko vzor, saj priča o temu, da skrbno načrtovanje prinaša prave tehnične rešitve v ustreznem delovanju sistema zvonjenja. Velika zasluga gre gotovo domačemu župniku dr. Andreju Nagliču, ki se je pogumno podal v obnovo zvonov in sistema zvonjenja v vseh cerkvah kranjske župnije, ki jo vodi, pa tudi v nakup novih bronastih zvonov. S temi obnovami je nedvomno prispeval k ohranitvi dediščine, ki bo sedaj po zaključku del oplemenitena, kot takšna pa bo nosila pomembno sporočilo v prihodnost.


Zato je bila posebno slovesna sv. maša z blagoslovom obnovitvenih del, ki jo je vodil upokojeni ljubljanski nadškof msgr. dr. Anton Stres. Kot krona vsega pa je bila zagotovo posvetitev treh novih bronastih zvonov, ki so se pridružili obnovljenemu Prešernovemu zvonu in bodo skupaj iz zvonika odzvanjali v uglašenosti parsifal motiva. 

 

Pesem zvonov bo ljudi vabila k molitvi, z njimi se radostila in žalostila
Edinstven dogodek za podružnično cerkev sv. Jožefa bo vsem ostal dolgo v spominu, posvetitev zvonov je gotovo izreden trenutek, ko se zvonove vzame iz posvetnega in se jih postavi v službo Cerkve, da bi tako naznanjali radost, šteli minljivost časa in nas opominjali v sporočilu, da kakor se pesem zvonov razlega na vse strani in počasi potihne, tako tudi naše življenje dozoreva za končni cilj, ki je pri Bogu. Zato moramo v tem hitrem času življenja znati prisluhniti zvonovom, ki nas vedno znova kličejo k temeljnim krščanskim vrednotam, ko so vse prevečkrat zapostavljene, preslišane, mnogokrat pa tudi osovražene s strani ljudi, ki nimajo posluha za to "uglašenost", ki je harmonija in to postane takrat, ko živimo tako, da je naše življenje naravnano na dobro, do vseh, do sebe in do bližnjih. 

Nove zvonove in obnovljen Prešernov zvon so na okrašenih vozovih s konji pripeljali pred cerkev, spremljala jih je kranjska godba na pihala, konjeniki z zastavami. V kočijah pa so se pripeljali poleg domačega župnika dr. Andreja Nagliča še nadškof dr. Anton Stres, kranjski župan g. Matjaž Rakovec, v vlogi dr. Prešerna g. Bojan Bešter in botri novih zvonov, s petjem pa so sodelovali tudi pevci domačega pevskega zbora. Po pozdravnih besedah je sledil obred posvetitve novih zvonov, nadškof je zvonove najprej blagoslovil, nato jih je pokadil, s sv. krizmo pa mazilil z znamenjem križa. Trije novi zvonovi so tako posvečeni svetnikom, obnovljeni Prešernov zvon pa je bil blagoslovljen in je dar mestne občine Kranj leta 1998. Nato so bili dvignjeni z dvigalom v zvonik in od tu bodo sedaj naznanjali v svoji "bronasto uglašeni govorici"  sporočilnost, da naj bo tudi naše življenje usklajeno na vseh poteh. Če bo tako in naj bo tako, potem bo mir v naših medsebojnih odnosih prisoten!

PREDSTAVITEV ZVONOV:

ŽUPNIJA: KRANJ, podružnična cerkev sv. Jožefa na Hujah
ŠT. ZVONOV: štirje bronasti
 

1. zvon: Livarna Omco Metals, Žalec, masa 740 kg, ton E, posvečen sv. Jožefu, ulit leta 2019

2. zvon: Livarna Omco Feniks, Žalec, masa 530 kg, ton G, Prešernov zvon, dar mestne občine Kranj, ulit leta 1998

3. zvon: Livarna Omco Metals, Žalec, masa 402 kg, ton A, posvečen sv. Družini, ulit leta 2019

4. zvon: Livarna Omco Metals, Žalec, masa 222 kg, ton C, posvečen sv. Kancijanu, ulit leta 2019

UGLASITEV ZVONOV: parsifal motiv
POSTAVITEV ZVONOV: zvonovi postavljeni v vrsti: 1-2-3-4

DRUGE ZNAČILNOSTI:
zvonovi 1., 3., 4. imajo krone s šestimi korenikami, 2. zvon ima krono s prirobnico; kemblji so pregibni, pritrkovanje je odlično; 13.10.2019 je upokojeni ljubljanski nadškof msgr. dr. Anton Stres posvetil prvi, tretji in četrti zvon, drugega pa je blagoslovil, ker je bil obnovljen; drugi zvon je Prešernov zvon, dar mestne občine Kranj leta 1998, na pobočju tega zvona podoba dr. Franceta Prešerna