V Slivnici pritrkovali na srečanju pritrkovalcev mariborske metropolije, 26.5.2019

pripravil: Tomaž, referent pritrkovalcev


Pritrkovalski krožek s svojim delovanjem želi ohranjati poslanstvo pritrkovanja po celotni Sloveniji. Zato smo letos organizirali srečanje za mariborsko metropolijo, da bi tako povabili pritrkovalce s severovzhodnega dela Slovenije, v župnijo Slivnica pri Mariboru, ki je tokrat gostila omenjeno srečanje. Ob 15. uri smo začeli z litanijami pred Najsvetejšim, pred tem pa so imeli pritrkovalci možnost ogleda zvonika in štirih bronastih zvonov, ki so bili uliti v livarni Rudolfa Pernerja v Passau. V nadaljevanju je pesem zvonov ubrano odzvanjala iz mogočnega zvonika, pritrkovalci pa so tako pokazali lepoto te veščine, ki jo moramo prenašati tudi naprej. To pa je tudi poslanstvo krožka, ki v tem času aktivno pripravlja usmeritev v novo obliko delovanja. 

 

Poslanstvo pritrkovanja nas mora opogumljati v vztrajnosti in skupni povezanosti
Sončna nedelja je bila odličen razlog, da uspešno izvedemo pritrkovalsko srečanje za mariborsko metropolijo, ki ga je v sodelovanju z župnijo Slivnica pri Mariboru organiziral pritrkovalski krožek, ki je nosilec tudi ostalih srečanj po Sloveniji. Tokrat smo povabili pritrkovalce severovzhodnega dela Štajerske, iz vseh treh škofij, ki pripadajo mariborski metropoliji. Odzvali pa so se tudi posamezniki, ki redno spremljajo tovrstne dogodke, tudi z drugih delov države in prišli na srečanje, ter tako s svojim aktivnim sodelovanjem pokazali, da se je srečanja pritrkovalcev dobro udeleževati in s tem širiti pogled na pritrkovanje, ki je izziv, tako za mene kot posameznika in celotno pritrkovalsko skupnost, ki ji na ta način odgovorno pripadam. Tako lahko rečemo, da bo pritrkovanje živelo po župnijah, kjer se prepleta ta skupna skrb do ohranjanja tega poslanstva, hkrati pa zavest, da nas ravno povezanost skupaj z vsemi pritrkovalci opogumlja, da je vredno vztrajati, kakor nas je na srečanju nagovoril referent pritrkovalcev Tomaž. 

V zvoniku pritrkovalci pokazali znanje izvajanja melodij na štirih zvonovih
Pritrkovalci so se začeli zbirati pod zvonikom cerkve Marijinega rojstva v Slivnici, kjer so bili že postavljeni miniaturni zvonovi, ki so jih na ta dogodek pripeljali pritrkovalci sv. Antona iz Cerkvenjaka. Tako smo lahko že pred uradnim začetkom prisluhnili melodijam, ki so odzvanjale s teh zvonov, ki so bili uliti v Žalcu. Prihod pritrkovalcev je bil najprej vpisan v seznam, ki ga je vodila Nada, članica ožjega odbora, vsakega pa je pozdravil tudi predsednik krožka bogoslovec Tilen, ki je kasneje v kapeli predstavil tudi potek pritrkovanja v zvoniku. Svoje besede je dodal tudi domači župnik g. Jože 
Šömen, prav tako pa gospa, ki je predstavila zgodovino zvonov, ki so bili uliti leta 1994. Po molitvi in litanijah, ki smo jih začeli v kapeli skupaj s skupino dedkov in babic, smo naše srečanje nadaljevali s pričetkom nastopov v mogočnem zvoniku, na štirih bronastih zvonovih postavljenih v vrsti. Pritrkovalci so po vrstnem redu pristopali k zvonovom, ter s pomočjo verig, ki so privezovale kemblje, začeli ustvarjati harmoničnost bronaste pesmi, ki se je različno razlegala iz lin. Tako smo lahko prisluhnili melodijam letečega izvajanja, v nadaljevanju pa tudi stoječemu. S tem so pritrkovalci pokazali, da z znanjem, ki ga imajo na tem področju, kvalitetno in zavzeto pristopajo k temu opravilu, kot takšno pa ima gotovo pomemben vpliv pri bogoslužju. Na koncu so bila podeljena še priznanja nastopajočim skupinam, izrečene so bile besede zahvale vsem, ki so sodelovali pri organizaciji. Ob domačih dobrotah smo se še nekaj časa zadržali skupaj, s tem pa celotnemu dogajanju dodali novo izkušnjo, ki nas bo spremljala na naših pritrkovalskih poteh!

 

NASTOPAJOČE SKUPINE:
SV. ANTON / CERKVENJAK (moški)
SV. ANTON / CERKVENJAK (ženske)
SLIVNICA PRI MARIBORU
LJ-FUŽINE
LJ-ČRNUČE
LJUBLJANA-KAŠELJ/ZALOG
ŠENČUR na GORENJSKEM

IZBRANE SKUPINE:
SV. ANTON / CERKVENJAK (moški)
SV. ANTON / CERKVENJAK (ženske)
SLIVNICA PRI MARIBORU

PRIZNANJE:


PREDSTAVITEV ZVONOV:

ŽUPNIJA: MARIJINO ROJSTVO, SLIVNICA PRI MARIBORU
ŠT. ZVONOV: štirje bronasti

1. zvon: livarna Rudolf Perner, Passau 1994, masa 2400 kg, posvečen Mariji, ton C

2. zvon: livarna Rudolf Perner, Passau 1994, 1400 kg, posvečen sv. Družini, ton Es

3. zvon: livarna Rudolf Perner, Passau 1994, masa 1000 kg, posvečen sv. Trojici, ton F

4. zvon: livarna Rudolf Perner, Passau 1994, masa 700 kg, posvečen sv. Križu, ton GUGLASITEV ZVONOV:  mol uglasitev z dodano kvarto
POSTAVITEV ZVONOV: zvonovi postavljeni v vrsti 1-2-3-4

DRUGE ZNAČILNOSTI:
krone zvonov s prirobnicami, kemblji so pregibni, pritrkovanje je dobro, kemblje je potrebno navezati, zvonik urejen, 3. zvon župniji poklonil dr. Štefan Falež, prvi veleposlanik RS pri Svetem sedežu;