SREČANJE PRITRKOVALCEV ZA DOLENJSKO IN BELO KRAJINO-MIRNA-30.5.2004