Srečanje pritrkovalcev za Dolenjsko in Belo krajino-Stari trg ob Kolpi-10.5.1992