Srečanje pritrkovalcev za Dolenjsko in Belo krajino-Semič-24.5.2003