SREČANJE PRITRKOVALCEV ZA DOLENJSKO IN BELO KRAJINO-SV. DUH-VELIKI TRN-13.5.2018

pripravil: Janez Meglen, tajnik PKSB Srečanje pritrkovalcev Dolenjske in Bele krajine, nedelja, 13.5.2018,
Sv. Duh-Veliki Trn

Letos smo se pritrkovalci Dolenjske in Bele krajine odpravili na prijetno in skrbno obdelano vzpetino, ki se dviga nad krškim poljem. Na vrhu 470 metrov visokega hriba kraljuje župnijska cerkev svetega Duha, od katere se pne pogled na vse  nebesne smeri, proti jugu do Trdinovega vrha, proti zahodu do Snežnika, proti severu do Kuma, proti vzhodu do Medvednice nad Zagrebom. Župnija obsega hribovito področje med krškim poljem in zasavskimi hribi in šteje okoli 600 vernikov. Župniji so pridružene tri podružnice, med katero izstopa podružnična cerkev sv. Primoža in Felicijana, saj v njenem zvoniku visi kar pet zvonov. Nadobudne skupine so se zbirale že pred tretjo uro, da so si pred tem lahko ogledale zvonik, v katerem visijo štirje zvonovi, najmanjši je bronast, večji trije pa so železni. Kot običajno smo začeli naše srečanje s petimi litanijami Matere Božje pred Najsvetejšim s slovesnim blagoslovom. Po čaščenju smo prisluhnili nagovoru domačega župnika, gospoda Marka Burgerja, ki je predstavil zgodovino njihove župnije, z zanimivo zgodbo o gradnji sedanje župnijske cerkve, saj je prejšnjo močno poškodoval udar strele. Predstavil je tudi ostalo opremo in razložil pomen zvonov in pritrkavanja v službi bogoslužja. Zatem smo prisluhnili nagovoru nadškofijskega referenta za pritrkovalce g. Tomaža Polanca, ki nam je na naša srca položil razmišljanje o pritrkavanju in o osredotočenosti pritrkovalcev na Jezusa Kristusa. Sledila so še navodila in klicanje skupin in sicer:
ŠKOCJAN (mlajši)
ŠKOCJAN (starejši)
ŠENTPETER-OTOČEC
STOPIČE
ŠMIHEL (mlajši)
ŠMIHEL (starejši)
KRŠKO (STRAŽA)
SEMIČ
ČRMOŠNJICE
KAPITELJ
SVETI DUH-VELIKI TRN

kot gosti so nastopile naslednje skupine:
ŠMARTNO PRI LITIJI
LJ-ČRNUČE
ŠENČUR
ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI


Od predstavnikov ožjega odbora PKSB so bili prisotni Tomaž Polanec-referent, 
Andrej Hostnik in Blaž Kramarič, ter tajnik PKSB bogoslovec Janez Meglen.
Srečanje je nato potekalo po pravilih; vsaka skupina je imela na voljo 4 minute, da predstavi svoje
znanje pritrkavanja, dve skupini sta pripravljeni čakali na nastop (ena pod zvonikom in ena v zvoniku).
Zaključek posamezne skupine so naznanili s trojnim udarcem na veliki zvon. Vse skupine so bile pred
in po nastopu najavljene tako, da je lahko marsikatero radovedno uho prisluhnilo, katera skupina bo oz. je končala z igranjem.
Samo srečanje je potekalo brez zapletov in na lepem nivoju organizacije. Vse skupine so
pokazale kvalitetno znanje, ki ga pridno izpopolnjujejo. Potrebno je poudariti spoštovanje, ki so ga
skupine pokazale do zvonov, pritrkavanja, organizacije in duhovnega dela srečanja, to se je namreč
izkazovalo v doslednem upoštevanju pravil in zbranem vzdušju tako v cerkvi , kot kasneje v zvoniku.
Veseli smo bili tako vsakega obraza, mladega ali že zrelega.

Poseben vtis je na vse nas naredila skupina Šmihel starejši, v kateri so sodelovali trije člani-bratje, izmed katerih je eden tudi domači svetoduški gospod župnik Marko. Tudi mimoidoči sokrajani so se z zanimanjem ozirali v zvonik, od koder so prihajale lepe melodije zvonov. Ko se je zvrstilo vseh 15 skupin, je sledila pogostitev v mežnariji, ki so jo pripravile skrbne domačinke. Okrepčali smo se z dobro klobaso in osvežili z rujno kapljico domačega vina, nato je sledila še podelitev priznanj posameznim skupinam. Priznanja je podelil domači župnik. Pri podelitvi smo se zahvalili domačim pritrkovalcem, ki so pomagali pripraviti srečanje, razglasili pa smo tudi skupine, ki se bodo udeležile vseslovenskega pritrkovalskega srečanja septembra v Crngrobu.


IZBRANE SKUPINE ZA VSESLOVENSKO SREČANJE: 
STOPIČE
ŠMIHEL
SEMIČ


V prijetnem vzdušju smo nato zaključili srečanje in se razšli na vse strani v žarkih sončnega zahoda.

PRIZNANJE:

PREDSTAVITEV ZVONOV:

ŽUPNIJA: SV. DUH NA VELIKEM TRNU
ŠT. ZVONOV: 4, večji trije so jekleni, najmanjši je bronast

1. zvon: KID Jesenice, masa 1100 kg, ton E, izdelan leta 1923
2. zvon: KID Jesenice, masa 720 kg, ton G, izdelan leta 1924
3. zvon:  KID Jesenice, masa 480 kg, ton A, izdelan leta 1920
4. zvon:  Albert Samassa, No 2196, masa 180 kg, ton Cis, izdelan leta 1893

POSTAVITEV ZVONOV: 
manjši trije zvonovi postavljeni v vrsti: 4-2-3, veliki zvon (1) nameščen zgoraj nad drugim (2)

DRUGE ZNAČILNOSTI:
jekleni zvonovi imajo prirobnice, bronasti zvon poškodovan (odstranjena krona s korenikami), kemblji so pregibni, pritrkovanje je dobro in sicer s pomočjo verig, zvonik urejen.