Srečanje pritrkovalcev za Primorsko-Vitovlje-8.6.2003