OŽJI ODBOR PKSB (OOPKSB)

pripravila: Nada Blažko, članica OOPKSB 


PRITRKOVALSKI KROŽEK SLOVENSKIH BOGOSLOVCEV JE OKREPLJEN Z OŽJIM ODBOROM

V študijskem letu 1982/83 so bogoslovci ustanovili Pritrkovalski krožek slovenskih bogoslovcev (PKSB). Njegovi cilji delovanja so bili: zbuditi zanimanje za pritrkavanje med bodočimi duhovniki, ki naj bi po končanem šolanju svoje znanje prenesli v župnije. Pisali naj bi  prispevke o pritrkavanju, povezovali mlade in starejše pritrkovalce, se posvečali študiju zvonoslovja in organizirali pritrkovalska srečanja, s katerimi bi oživili zanimanje za tradicijo.

Pritrkavanje se je zelo razmahnilo in dobilo nov zagon, kar pa je klicalo po novi ureditvi, da pritrkavanje dobi primeren status znotraj Cerkve. Vsi predsedniki krožka so bili zagnani in aktivni, vendar njihov status traja nekje dve do tri leta in v tem času kakšnih večjih premikov ni mogoče narediti.

Leta 2004 je Jože Mehle postal referent za pritrkavanje. To je bila takrat novo postavljena služba, ki je sad plenarnega zbora cerkve na Slovenskem. Ugotovili so, da pritrkovalci kot del cerkvene glasbe sodijo v odbor za cerkveno glasbo, ker so glasbeniki. Jože Mehle si je v odboru zelo prizadeval, da bi pritrkavanje postalo bogoslužno dejanje, ker tudi je del bogoslužja. Pritrkovalci so tako bogoslužni sodelavci, kar pomeni, da se kot vsi bogoslužni delavci k temu opravilu primerno pripravijo in izobražujejo. Svojo funkcijo referenta za zvonove je zelo dobro opravljal, združeval pritrkovalce, pomagal vsakemu novemu predsedniku krožka in opravil veliko delo. Pozneje je ta funkcija ugasnila.

Leta 2016 se je porodila ideja, da bi v Pritrkovalskem krožku slovenskih bogoslovcev sodelovali tudi laiki. Leta 2017 smo ustanovili ožji odbor (v nadaljevanju OO PKSB), ki ga sestavljajo: bogoslovca; predsednik  TILEN OBERWALDER ZUPANC in pomočnik JANEZ MEGLEN ter laiki: BLAŽ KRAMARIČ, TOMAŽ POLANEC, ANDREJ HOSTNIK, NADA BLAŽKO, TOMAŽ BRIC in NEJC ŠTUCIN.

Zadali smo si naslednje naloge:

• pomagati predsedniku PKSB pri delovanju vseh dosedanjih aktivnosti
• na novo vzpostaviti funkcijo škofijskega referenta za zvonove
• določiti zavetnika pritrkovalcev
• pridobiti podatke o vseh pritrkovalcih in pritrkovalkah v Sloveniji
• izobraževanje novih pritrkovalk in pritrkovalcev
• urediti status pritrkovalca/ke v Cerkvi
• pripraviti pravila za pritrkovalska srečanja
• pripraviti pravila za pritrkovalska tekmovanja, ki jih prirejajo društva ali skupine
• pritrkavati po župnijah, kjer nimajo pritrkovalcev
• objavljati pritrkovalske prispevke po javnih medijih in s tem povečati razpoznavnost pritrkavanja
• druženje pritrkovalcev tudi izven pritrkovalskih srečanj
• na novo urediti internetno stran

Naložili smo si veliko delo in lahko se že pohvalimo s prvimi rezultati:

• na nadškofijo smo dali pobudo za mesto referenta za pritrkovalce in predlagali Tomaža Polanca, v novembru 2017 je bil z dekretom nadškofa in kanclerja potrjen za referenta pritrkovalcev
• pri vseh dejavnostih pridno pomagamo predsedniku PKSB
• pritrkovalska pravila za srečanja in tekmovanja so že v obravnavi
• internetna stran je že postavljena – njen avtor je Tomaž Polanec
• in poleg internetne strani je že v razpravi nov pritrkovalski znak – avtor Tomaž Polanec
• in za pritrkovalska srečanja so narejena priznanja z novo podobo -  avtor Tomaž Polanec
• tudi prve objave v Družini ste že lahko prebrali.

Dela se na vseh zastavljenih področjih, vendar rezultati še niso vidni. Veseli nas, ker so se zastavljene naloge začele premikati, zato vas vabimo, da prebirate našo internetno stran pritrkovalec.si, sledite našemu delu in še bolj veseli bomo vašega sodelovanja.

 

ZAPISNIKI SESTANKOV OOPKSB:

 

ZAPISNIK 12. SEJE, 5.3.2020
ZAPISNIK 11. SEJE, 26.01.2020
ZAPISNIK 10. SEJE, 15.12.2019
ZAPISNIK 9. SEJE, 24.10.2019
ZAPISNIK 8. SEJE, 12.5.2019
ZAPISNIK 7. SEJE, 25.4.2019

ZAPISNIK 6. SEJE, 7.3.2019
ZAPISNIK 5. SEJE, 20.12.2018
ZAPISNIK 4. SEJE, 5.4.2018 

ZAPISNIK 3. SEJE, 8.2.2018 
ZAPISNIK 2. SEJE, 19.7.2017
ZAPISNIK 1. SEJE, 4.5.2017 

test