Pokrajinsko srečanje za Gorenjsko

V nedeljo, 21. maja 2017, je v Besnici potekalo letošnje pokrajinsko pritrkovalsko srečanje za Gorenjsko, na katerem se je zbralo okoli 50 pritrkovalcev. Najprej smo se skupaj z župljani zbrali v župnijski cerkvi sv. Tilna in počastili Marijo s šmarnicami in petimi litanijami. Po končani pobožnosti nas je nagovoril g. župnik Andrej Jemec. Po pozdravu predsednika PKSB in navodilih za pritrkavanje so se prve ekipe podale v zvonik, ostali pa na prostor pred mežnarijo, kjer so domače gospodinje skrbele za hrano in pijačo, da je bilo poslušanje pritrkavanja res prijetno. Pritrkavalo je 18 pritrkovalskih ekip iz župnij Tržič, Železniki, skupina Lahovče, Bukovščica 1 in 2, Vrh Svetih Treh Kraljev, Koroška Bela, Vodice, Srednja vas v Bohinju, Šmartno v Rožni dolini, Ljubljana Kašelj-Zalog, Kranj, Mengeš 1 in 2, Kranj – Čirče, Ljubljana – Črnuče, Sveti Lenart in domačini iz Besnice. Prisluhnili smo melodijam treh bronastih zvonov iz livarne v Žalcu. Po koncu pritrkavanja smo podelili priznanja vsem sodelujočim. Za vseslovensko srečanje so bile izbrane ekipe Besnica, Kranj – Čirče, Bukovščica in Tržič. Hvala vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri izvedbi srečanja.

Pokrajinsko srečanje – Železniki

Prva junijska nedelja je bila na prvi pogled enaka večini drugih letošnjih pomladnih dni. A hkrati je bil Gospodov dan in tudi nebesne zapornice so nad Železniki zadržale kaplje ravno dovolj dolgo, da smo lahko na prostem pod zvonikom župnijske cerkve sv. Antona Puščavnika poslušali pesem zvonov iz cerkvenega stolpa. Gospodu v čast so pritrkavale skupine z gorenjskih koncev naše domovine. Iz Srednje vasi v Bohinju, Mengša, Brezij, Koroške Bele, Svetega Lenarta, Predoselj, Novakov, Lahovč, Tržiča, Besnice, Ljubljane – Kašelj -Zalog, Cerkelj na Gorenjskem, Šmartna v Rožni dolini, Brda pri Lukovici, Loma in domača skupina iz Železnikov.

Tudi tokrat smo srečanje začeli v cerkvi pred Najsvetejšim in ga počastili z litanijami Srca Jezusovega. Pozdravil in nagovoril nas je domači župnik Tine Skok. Po glasbenem delu v zvoniku so nas domačini tudi lepo postregli, da smo se proti domu lahko vrnili ne samo duhovno temveč tudi telesno okrepljeni. Za gostoljubje smo jim hvaležni, prav tako tudi Gospodu za blagoslovljen dan.

Potrebno je omeniti še skupine, ki se bodo jeseni udeležile vseslovenskega srečanja pritrkovalcev. To so ekipe iz Besnice, Cerkelj na Gorenjskem, Lj. – Kašelj – Zalog, Lahovč in Železnikov.

Naj pritrkovalske melodije še naprej odmevajo iz naših zvonikov!

Ana Pišek

Pritrkovalsko srečanje za Gorenjsko

Pritrkovalsko srečanje za Gorenjsko

V nedeljo, 3. 5. 2015, je na Blejskem otoku potekalo pokrajinsko pritrkovalsko srečanje za Gorenjsko. Na obrežju Blejskega jezera smo se začeli zbirati uro pred začetkom srečanja, ob dveh popoldne, ko so pritrkovalce na Otok začele voziti blejske pletne. Ob treh smo se zbrali v cerkvi Marije Kraljice, kjer nas je pozdravil domači župnik g. Janez Ferkolj. Tam so ekipe dobile tudi  navodila za sodelovanje na srečanju.

Read more