Molitev pritrkovalcev

Molitev je temelj vsakega kristjana. Tudi srce vsakega pravega pritrkovalca mora biti usmerjeno v Boga in dajanju slave Vsemogočnemu.

Gospod Jezus daj, da bo v meni zavest,
da kot pritrkovalec /ka vršim častno
in pri Tebi zaslužno opravilo;
daj da bo moj korak trden na poti,
ko se strmo vzpenjam v zvoniku;
da bo pogled na zvon v meni rodil veselje
in to naj bo, kakor srečanje s prijateljem;
da bo moja izvabljena pesem iz zvonov ubrana
in tako prinašala ljudem upanje,  Tebi pa največjo hvalo;
da bo povsod imelo moje prijateljstvo do pritrkovalcev
Tvojo navzočnost velike ljubezni do mene;
Kot se pojoča pesem brona razlega v nebo,
tako naj se moja molitev dviga k Tebi;
In tako bodi vedno!
Amen.