POZDRAV UREDNIKA SPLETNE STRANI SLOVENSKIH PRITRKOVALCEV

pripravil: Tomaž, referent pritrkovalcev 


Slovenska dežela je gotovo izredna z vidika njene bogate dediščine, ki jo premore na tako majhnem prostoru. Ne moremo si predstavljati, kako osamljeni bi bili številni griči, vrhovi, mesta in vasi brez cerkva, ki s svojo arhitekturno podobo dajejo in vnašajo lepoto krajini. Pogled na cerkev, pa ni samo nema govorica prepletene strukture gradnje, od daleč nas pozdravlja in ustvarja podobo potujoče Kristusove Cerkve, ki je spodaj trdno vpeta v temelje, v to zemeljsko minljivost, zgoraj pa z visokim zvonikom, ki kot smerokaz predstavlja vez z neminljivim. 

Zopet pa nam podoba sakralnih stavb spregovori še bolj značilno, ko iz njih zadonijo dostojanstvena glasbila, zvonovi, ki že stoletja spremljajo človeški rod in posegajo v razpoloženje človeka s svojimi blagodonečimi melodijami, ko iz lin razgibanih zvonikov zvočno bogatijo ozadja številnih dogodkov. Slovenci si tako brez zvonov ne moremo predstavljati cerkvenih slovesnosti, ki jih ravno zvonovi tolikokrat povzdignejo s svojo bronasto uglasitvijo med polno doživete in lahko rečemo, da je pesem zvonov ena najlepših pesmi, kar jih more dati kovinsko glasbilo. Zato je vsebina poklicanosti človeka še toliko bolj pomembna pri ohranjanju krščanskih vrednot in tradicije naše dediščine, tudi za nas pritrkovalce, ki smo tako še bolj poklicani v ohranjanje izročila pritrkovanja, v to lepo bogoslužno opravilo, ki je Bogu v čast, ljudem v veselje!

Kot urednik in referent pritrkovalcev vas pozdravljam dragi pritrkovalci, ljubitelji pesmi zvonov na naši novi spletni strani v želji, da bi vsebina postala medij povezovanja vseh slovenskih pritrkovalcev. Zato vsem, dobrodošli na www.pritrkovalec.si!